window

Zaświadczenie o samodzielności lokalu- krok po kroku

Strona główna » Zaświadczenie o samodzielności lokalu- krok po kroku
ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO LUB LOKALU O PRZEZNACZENIU INNYM NIŻ MIESZKALNE NA PRZYKŁADZIE MIAST KRAKOWA I WARSZAWY. Skontaktuj się z nami jak najszybciej.
Dziś po krótce o tym jak otrzymać zaświadczenie o samodzielności lokalu.
1. Komu jest potrzebne zaświadczenie o samodzielności lokalu?
W 90% zaświadczenie o samodzielności lokalu potrzebne jest do księgi hipotecznej.
2. Jak wygląda procedura w urzędzie?
Prawo jest jedno, ale ile urzędów tyle interpretacji tego prawa! Zatem odpowiem na to pytanie porównując „załatwienie sprawy” dwóch wydziałów architektury w urzędzie miasta Krakowa i Warszawy.
Elementy wspólne: trzeba wykonać inwentaryzację danego lokalu, ale niestety to nie wszystko. Oprócz lokalu trzeba pokazać go w skali całego rzutu danej kondygnacji, na której znajduje się lokal.
To co potrzebne jest w Krakowie- na przykładzie lokalu w budynku wybudowanego przed 01.01.1995 roku:
– wniosek
-mapę ewidencyjną x 2 sztuki
-2 egzemplarze jednakowe wspomnianej inwentaryzacji lokalu i kondygnacji, na której znajduje się lokal. Często bywa też tak, że należy też zaznaczyć pomieszczenie przynależne do lokalu.
-to co jest nie wymienione: udowodnienie, że budynek został wybudowany legalnie. Należy w tym przypadku pokazać dokumenty, że dany lokal został wybudowany legalnie- czyli np. decyzja o pozwolenie na budowę, mapa sytuacyjna, czasem rzut danej kondygnacji, na której znajduje się lokal
-jeśli pełnomocnik- to opłata za pełnomocnictwo
Warszawa-na przykładzie lokalu w budynku wybudowanego przed 01.01.1995 roku::
– wniosek
-3 egzemplarze jednakowe wspomnianej inwentaryzacji lokalu i kondygnacji, na której znajduje się lokal
-Dokument poświadczający oddanie obiektu do użytkowania (w przypadku nowych budynków)
-to co nie wymieniają: kopia aktu notarialnego w przypadku, jeśli budynek nie jest nowo wybudowany, czyli np. z lat siedemdziesiątych.
To co jest wspólnego to opłata za pełnomocnictwo i  za zaświadczenie za 1lokal wynosząca 17 zł.
Warto pamiętać, że zaświadczenie jest zawsze jedno za jeden lokal, a na jednym wniosku można wnieść o zaświadczenie dla np. 100 lokali.
Wniosek można pobrać ze strony urzędu z części PiB.