window

Inwentaryzacja w Warszawie_3 budynki

Strona główna » Inwentaryzacja w Warszawie_3 budynki

Na przełomie stycznia i lutego 2022 przeprowadziliśmy inwentaryzację 3 budynków w Warszawie: budynku gospodarczego, chłodni ( lodowni) przydomowej i domu jednorodzinnego. Celem inwentaryzacji jest uzupełnienie dokumentacji technicznej, która posiadał inwestor i zrobienie pierwszego kroku w celu wyburzenia jednego z budynków.